Menu

Zapisz się na kurs

  Po zapisaniu się na kurs otrzymasz e-mail ze szczegółami odnośnie organizacji kursu i płatności.

  Regulamin zapisów na kursy:

  1. Właścicielem strony jest „Center-Fiz Jarosław Muzykowski, działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, numer NIP 7132860677

  2. Zapisy na kursy dostępne są na stronie internetowej www.kursfizjo.pl

  3. Potwierdzeniem dokonania zapisu na kurs jest informacja zwrotna na podany przez uczestnika adres e – mail.

  4. W otrzymanym e-mailu zwrotnym kursant otrzymuje informacje organizacyjne a także dane do przelewu.

  5. Opłaty za kurs należy dokonać najpóźniej 6 dni przed terminem szkolenia.

  6. W przypadku odwołania kursu z powodu nie zebrania się grupy szkoleniowej lub choroby prowadzącego, opłata za kurs zostaje zwrócona kupującemu.

  7. Nieprzybycie na zakupiony kurs, nie upoważnia do ubiegania się o zwrot wniesionej przez uczestnika opłaty.

  8. Jeżeli uczestnik kursu zrezygnuje z uczestnictwa najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia, otrzyma zwrot wniesionej opłaty.

  9. Rezygnacji można dokonać za pośrednictwem poczty e-mail na adres jaroslaw.muzykowski@o2.pl

  10. W przypadku rezygnacji późniejszej niż 5 dni przed datą szkolenia, nie ma możliwości zwrotu wniesionej opłaty .

  11. Kursy, w tym wszelkie materiały szkoleniowe, objęte są ochroną przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie ich oraz
  korzystanie w sposób inny, niż dozwolony prawem jest zabronione.

  12. Administratorem danych osobowych i organizatorem szkolenia jest „Center-Fiz” Jarosław Muzykowski.

  13. Zebrane dane osobowe są wykorzystywane przez administratora w celu realizacji kursu.

  14. Dane osobowe użytkownika nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiempodmiotów niezbędnych do realizacji zamówienia (księgowość,
  płatności).